Amchlár

Soláthraíonn Nasc Áitiúil seirbhísí Iompair Phoiblí atá sábháilte, slán agus iontaofa i gceantair áitiúla agus i gceantair thuaithe na hÉireann.  Tá na seirbhísí á n-oibriú agus á mbainistiú ag 15 oifig áitiúla ar fud na tíre. Bainistíonn gach oifig ar leith na hiarrataí a fhaightear ó lá go lá agus soláthar na seirbhísí a oibrítear sa cheantar lena mbaineann. Chun tuilleadh faisnéise a fháil agus chun a fháil amach cad iad na seirbhísí a oibrítear i do cheantarsa, tabhair cuairt ar an Oifig Nasc Áitiúil i do cheantar.

 

Bealaí Sceidealta

Seirbhísí Tráthnóna

Bealaí ‘Ó Dhoras go Doras

FSS agus/nó Eile

 

Glactar leis an bPas Saorthaistil ar gach Seirbhís Nasc Áitiúil. Is féidir airgead tirim a úsáid chun táillí Nasc Áitiúil a íoc . Chun breathnú ar struchtúr na dtáillí tabhair cuairt ar leathanach na dTáillí.