Seirbhísí Tráthnóna

Tá na seirbhísí nua seo á n-oibriú ar bhonn píolótach ó Aibreán 2018 agus soláthraíonn siad amchlár leathnaithe sa tráthnóna ar Bhealaí ‘Ó Dhoras go Doras’ agus ar Bhealaí Sceidealta araon suas go 11pm san oíche.


Ceatharlach Cill Chainnigh Cill Mhantáin
Cabhán Muineachán
Corcaigh
Dún na nGall
Ciarraí
Cill Dara /Baile Átha Cliath Theas
Laois Uíbh Fhailí
Longfort Iarmhí
Lú Mí Fine Gall
Tiobraid Árann
Loch Garman
Port Lairge
Gaillimh
Clár
Maigh Eo
Luimneach
Sligeach Liatroim Ros Comáin