Fúinn Féin

Fúinn Féin

Soláthraíonn Nasc Áitiúil seirbhís bus i ngach ceantar tuaithe ar fud na hÉireann.

Tá sé mar aidhm ag Nasc Áitiúil aghaidh a thabhairt ar eisiamh sóisialta i gceantair thuaithe agus seirbhísí bus a chomhtháthú le líonraí Bhus Éireann agus Iarnród Éireann más féidir sin a dhéanamh.

Tá na seirbhísí á n-oibriú agus á mbainistiú ag 15 oifig áitiúla ar fud na tíre. Bainistíonn gach oifig ar leith na hiarrataí a fhaightear ó lá go lá agus soláthar na seirbhísí a oibrítear sa cheantar lena mbaineann. Bíonn na hoifigí sin ar oscailt ó 9am go 5pm ó Luan go hAoine agus oibrítear iad gach lá den bhliain seachas Laethanta Saoire Poiblí.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil agus chun a fháil amach cad iad na seirbhísí a oibrítear i do cheantarsa, tabhair cuairt ar an Oifig Nasc Áitiúil i do cheantar.

Is iad an dá chineál seirbhíse bus a sholáthraíonn Nasc Áitiúil Bealaí ‘Ó Dhoras go Doras’ agus Bealaí Sceidealta. 

Cúlra Nasc Áitiúil
Bealaí ‘Ó Dhoras go Doras’
Bealaí Sceidealta
Cén fáth go bhfuil seirbhísí iompair tuaithe chomh tábhachtach sin?