Teistiméireachtaí

Ó Ellen Wilson maidir le Nasc Áitiúil Loch Garman

21 Lún 2017


Gabhaim buíochas libh as an bpas teaghlaigh ó Loch Garman go Rinn Duáin. Ba mhór an spraoi a bhí againn! Seirbhís iontach atá ann. Agus moladh mór do Dave, an tiománaí bus. Is cinnte go mbainfidh mé úsáid as Nasc Áitiúil arís.


Paisinéir as an gCoireán maidir le Nasc Áitiúil Chiarraí

21 Ean 2019


Bainimid úsáid go tráthrialta as an mbus ón gCoireán go Cill Orglan ós rud é gur seirbhís an-áisiúil í agus gur margadh an-mhaith é, agus is seirbhís thar a bheith tábhachtach í do mo theaghlach mar nach bhfuil gluaisteán againn. Is fear breá é ár dtiománaí, Pat, agus ceapann mo leanbh trí bliana d’aois go bhfuil sé go hiontach ar fad. Gabhaim buíochas libh as an tseirbhís bus seo a chur ar fáil.


Paisinéir Nasc Áitiúil as Dún na nGall

16 Lún 2018


Is mian liom a chur in iúl daoibh cé chomh tógtha atá mé faoin tseirbhís, faoin bhfoireann chúirtéiseach agus faoi na praghsanna an-réasúnach. Is nithe iad sin atá in easnamh i gcás cuid de na hiompróirí móra náisiúnta (gan aon ainm a lua!). Murach an tseirbhís seo ní bheimis in ann taisteal chomh héasca céanna ar ár rothair sna codanna seo den tír. Táimid ag iarraidh codanna éagsúla de Shlí an Atlantaigh Fhiáin a fheiceáil de réir a chéile agus creid uaimse é gurb iontach an rud é a bheith in ann taisteal in aon treo amháin ar feadh achar níos faide gan dul siar chun an gluaisteán a fháil. Níl mé in ann moladh ceart a thabhairt daoibh... Is sibhse is fearr!!