Táillí

Táillí Nasc Áitiúil

Anseo thíos, leagtar amach na táillí íosta agus na táillí uasta ar na seirbhísí go léir a bhaineann leis an tseirbhís Nasc Áitiúil is gaire duit.

Tá an Pas Saorthaistil bailí ar gach seirbhís agus is féidir le leanaí faoi bhun 5 bliana d’aois taisteal saor in aisce.  

Áiríonn táillí Nasc Áitiúil táillí le haghaidh ticéid shingile, ticéid fhillte, ticéid mhac léinn agus ticéid leanaí. Glactar le hairgead tirim ar gach seirbhís Nasc Áitiúil. Tá táillí faoi réir a n-athraithe agus bíonn táillí éagsúla i gceist le seirbhísí éagsúla agus molaimid duit teagmháil a dhéanamh leis an oifig Nasc Áitiúil i do cheantar chun faisnéis chruinn faoi tháillí a fháil.


Ceatharlach Cill Chainnigh Cill Mhantáin

Táillí Táille Uasta Táille Íosta
Duine Fásta - Ticéad Singil €1.00 €3.00
Duine Fásta - Ticéad Fillte €2.00 €6.00
Leanbh - Ticéad Singil €1.00 €2.00
Leanbh - Ticéad Fillte €2.00 €4.00
Mac Léinn - Ticéad Singil €2.00 €2.00
Mac Léinn - Ticéad Fillte €2.00 €4.00

Cabhán Muineachán

Táillí Táille Uasta Táille Íosta
Duine Fásta - Ticéad Singil €1.50 €7.00
Duine Fásta - Ticéad Fillte €4.00 €11.00
Leanbh - Ticéad Singil €1.00 €3.50
Leanbh - Ticéad Fillte €2.00 €5.50
Mac Léinn - Ticéad Singil €5.00 €5.00
Mac Léinn - Ticéad Fillte €5.50 €8.00

Corcaigh

Táillí Táille Uasta Táille Íosta
Duine Fásta - Ticéad Singil €2.00 €6.00
Duine Fásta - Ticéad Fillte €3.00 €10.00
Leanbh - Ticéad Singil €2.00 €3.00
Leanbh - Ticéad Fillte €2.00 €5.00
Mac Léinn - Ticéad Singil €5.00 €5.00
Mac Léinn - Ticéad Fillte €1.00 €5.00

Dún na nGall Sligeach Liatroim

Táillí Táille Uasta Táille Íosta
Duine Fásta - Ticéad Singil €3.00 €6.00
Duine Fásta - Ticéad Fillte €6.00 €10.00
Leanbh - Ticéad Singil €3.00 €3.00
Leanbh - Ticéad Fillte €4.50 €4.50
Mac Léinn - Ticéad Singil €3.00 €3.00
Mac Léinn - Ticéad Fillte €6.00 €6.00

Gaillimh

Táillí Táille Uasta Táille Íosta
Duine Fásta - Ticéad Singil €2.50 €6.00
Duine Fásta - Ticéad Fillte €5.00 €9.00
Leanbh - Ticéad Singil €1.75 €3.00
Leanbh - Ticéad Fillte €2.00 €4.50
Mac Léinn - Ticéad Singil €3.00 €3.00
Mac Léinn - Ticéad Fillte €2.00 €4.50

Ciarraí

Táillí Táille Uasta Táille Íosta
Duine Fásta - Ticéad Singil €3.00 €10.00
Duine Fásta - Ticéad Fillte €5.00 €15.00
Leanbh - Ticéad Singil €2.00 €5.00
Leanbh - Ticéad Fillte €3.25 €7.50
Mac Léinn - Ticéad Singil €7.00 €7.00
Mac Léinn - Ticéad Fillte €4.50 €11.00

Cill Dara /Baile Átha Cliath Theas

Táillí Táille Uasta Táille Íosta
Duine Fásta - Ticéad Singil €1.00 €12.00
Duine Fásta - Ticéad Fillte €5.00 €16.00
Leanbh - Ticéad Singil €1.50 €6.00
Leanbh - Ticéad Fillte €2.50 €8.00
Mac Léinn - Ticéad Singil €6.00 €6.00
Mac Léinn - Ticéad Fillte €2.50 €8.00

Laois Uíbh Fhailí

Táillí Táille Uasta Táille Íosta
Duine Fásta - Ticéad Singil €2.00 €5.00
Duine Fásta - Ticéad Fillte €3.00 €5.00
Leanbh - Ticéad Singil €1.00 €3.00
Leanbh - Ticéad Fillte €2.00 €5.00
Mac Léinn - Ticéad Singil €3.00 €3.00
Mac Léinn - Ticéad Fillte €2.00 €5.00

Luimneach Clár

Táillí Táille Uasta Táille Íosta
Duine Fásta - Ticéad Singil €3.00 €3.00
Duine Fásta - Ticéad Fillte €5.00 €5.00
Leanbh - Ticéad Singil €2.00 €2.00
Leanbh - Ticéad Fillte €3.00 €3.00
Mac Léinn - Ticéad Singil €2.00 €2.00
Mac Léinn - Ticéad Fillte €3.00 €3.00

Lú Mí Fine Gall

Táillí Táille Uasta Táille Íosta
Duine Fásta - Ticéad Singil €1.50 €8.00
Duine Fásta - Ticéad Fillte €5.00 €10.00
Leanbh - Ticéad Singil €1.00 €4.00
Leanbh - Ticéad Fillte €2.00 €6.00
Mac Léinn - Ticéad Singil €10.00 €10.00
Mac Léinn - Ticéad Fillte €3.00 €10.00

Maigh Eo

Táillí Táille Uasta Táille Íosta
Duine Fásta - Ticéad Singil €2.50 €2.50
Duine Fásta - Ticéad Fillte €5.00 €5.00
Leanbh - Ticéad Singil €1.50 €1.50
Leanbh - Ticéad Fillte €3.00 €3.00
Mac Léinn - Ticéad Singil €1.50 €1.50
Mac Léinn - Ticéad Fillte €3.00 €3.00

Tiobraid Árann

Táillí Táille Uasta Táille Íosta
Duine Fásta - Ticéad Singil €3.00 €4.00
Duine Fásta - Ticéad Fillte €6.00 €8.00
Leanbh - Ticéad Singil €2.00 €2.00
Leanbh - Ticéad Fillte €4.00 €4.00
Mac Léinn - Ticéad Singil €4.00 €4.00
Mac Léinn - Ticéad Fillte €6.00 €8.00

Port Láirge

Táillí Táille Uasta Táille Íosta
Duine Fásta - Ticéad Singil €1.50 €3.00
Duine Fásta - Ticéad Fillte €3.00 €6.00
Leanbh - Ticéad Singil €1.00 €1.50
Leanbh - Ticéad Fillte €1.50 €3.00
Mac Léinn - Ticéad Singil €1.50 €1.50
Mac Léinn - Ticéad Fillte €1.50 €3.00

Longfort Iarmhí Ros Comáin

Táillí Táille Uasta Táille Íosta
Duine Fásta - Ticéad Singil €3.00 €6.00
Duine Fásta - Ticéad Fillte €4.00 €10.00
Leanbh - Ticéad Singil €1.00 €3.00
Leanbh - Ticéad Fillte €2.00 €5.00
Mac Léinn - Ticéad Singil €4.50 €4.50
Mac Léinn - Ticéad Fillte €2.00 €7.00

Loch Garman

Táillí Táille Uasta Táille Íosta
Duine Fásta - Ticéad Singil €3.00 €6.00
Duine Fásta - Ticéad Fillte €4.00 €10.00
Leanbh - Ticéad Singil €1.50 €3.00
Leanbh - Ticéad Fillte €2.00 €4.50
Mac Léinn - Ticéad Singil €4.50 €4.50
Mac Léinn - Ticéad Fillte €3.00 €7.00